Barf

BARF är ett begrepp, en foderideologi. Det är en förkortning på Biologiskt Anpassad Rå Föda (Biologically Appropriate Raw Food) och avser ett sätt att utfodra hunden eller katten så att den får äta mat som den är skapt att äta. Generellt när man talar om BARF syftar man på att hundägare och kattägare själva komponerar ihop en rå foderstat åt sitt djur med hjälp av rått kött, råa organ och ben i rätt proportion.